oia.samorzad.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl
Uchwały Rady strona główna 

Uchwały Rady

Okręgowa Rada Aptekarska OIA w Warszawie podjemuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych na wniosek Prezesa.


Protokoły z posiedzeń Rady zawierają informacje dot. m.in. podjętych uchwał  - KLIKNIJ TUTAJ


Podejmowane uchwały dotyczą:


- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty


- przedłużenia czasu trwania okresu edukacyjnego  szkoleń ciągłych  farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych 


- zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich przez członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie będących emerytami lub rencistami, którzy nie wykonują zawodu farmaceuty w żadnej formie


- inne

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 19:18:11 | Data modyfikacji: 2020-02-11 17:29:25.
Data wprowadzenia: 2015-11-30 19:18:11
Data modyfikacji: 2020-02-11 17:29:25
Opublikowane przez: Administrator BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej - oia.samorzad.pl