kontrast
A+ A-
Strona Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie: www.warszawa.oia.org.pl
 Orzeczenia OSA OIA w Warszawie

Orzeczenia OSA OIA w Warszawie

Okręgowy Sąd Aptekarski działa na a podstawie przepisów ustawy o izbach aptekarskich - Dz.U.2019.1419 

Art. 32. 
Okręgowy sąd aptekarski:

1)
rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowych izb aptekarskich oraz sprawuje sądownictwo polubowne;
2)
składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi aptekarzy.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-08-19 11:07:39.
Data wprowadzenia: 2021-08-19 11:07:39
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. ul. Długa 16
00-238 Warszawa
Prezes
Michał Byliniak
Kontakt:
Tel: (+48 22) 635-45-54
Fax: (+48 22) 635-72-27
e-mail: warszawa@oia.pl