kontrast
A+ A-
Strona Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie: www.warszawa.oia.org.pl
 Majątek Jednostki

Majątek Jednostki

Dochodami OIA w Warszawie są:

-składki członkowskie;

- zapisy, darowizny, dotacje;

- wpływy z działalności gospodarczej;

- inne wpływy.

Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska.

Podstawa prawna: art. 64 Ustawy o Izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (Dziennik Ustaw z 2019 roku poz. 1419, z 2020 poz. 2401)  oraz UCHWAŁY W SPRAWIE WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ :

- włącznie do czerwca 2014 - uchwała nr 208/2004
- od lipca 2014 do grudnia 2017 - uchwała nr 713/2014
- od stycznia 2018 - uchwała nr 954/2017; treść uchwały: kliknij tutaj 

 *** 

Wykonanie budżetu OIA w Warszawie za rok 2018 wpływy i wydatki.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-06-15 11:27:28 | Data modyfikacji: 2021-01-21 00:22:51.
 
Wykonanie budżetu OIA w Warszawie za rok 2019 wpływy i wydatki.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-03-09 12:07:38 | Data modyfikacji: 2021-01-21 00:22:51.
Data wprowadzenia: 2020-03-09 12:07:38
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. ul. Długa 16
00-238 Warszawa
Prezes
Michał Byliniak
Kontakt:
Tel: (+48 22) 635-45-54
Fax: (+48 22) 635-72-27
e-mail: warszawa@oia.pl