kontrast
A+ A-
Strona Okręg. Izby Aptekarskiej w Warszawie: www.warszawa.oia.org.pl
 Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie

ORGANY OIA W WARSZAWIE (patrz również STRUKTURA ORGANIZACYJNA)

Na podstawie Postanowienia nr 806/2015 Prezydium (2011-2015) ORA OIA w Warszawie w czasie REJONOWYCH ZEBRAŃ APTEKARZY wybrano  delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy VII Kadencji (na lata 2015-2019)

1)Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie (139 deletatów)

1 BAJ JADWIGA

2 BAJOREK KATARZYNA

3 BANASIUK ANNA

4 BIAŁEK SŁAWOMIR

5 BOROWA MARTA

6 BOROWY ADAM

7 BUDNY ALEKSANDRA

8 BUKIEWICZ EUGENIUSZ

9 BYLINIAK MICHAŁ

10 CHMIELAK MAŁGORZATA

11 CHMIELECKA ANNA

12 CHORAB AGATA

13 CIELEMĘCKA-ZAJDEL EWA

14 CZERKAWSKA JOANNA

15 CZUBA GRAŻYNA

16 DŁUGOKĘCKA-LICBARSKA JUSTYNA

17 DOBROSIELSKA EWA

18 DOMŻAŁOWICZ MONIKA

19 DOROCIAK JAKUB

20 DROGOWSKI MACIEJ

21 DRYJA KATARZYNA

22 DUDEK DOROTA

23 DZIDO MAGDALENA

24 DZIURA JAN

25 FALKOWSKA MAGDALENA

26 FLIEGER BOŻENNA

27 FORNAL ALINA

28 GADAMSKI ZBIGNIEW

29 GAJEWSKI KLAUDIUSZ

30 GALEWSKA ALICJA

31 GALIŃSKA BARBARA

32 GĄSIŃSKA EMILIA

33 GERMAK EWA

34 GŁOWACKA AGNIESZKA

35 GŁOWNIAK MARIA

36 GŁUCH ANNA

37 GOŁACKA ALDONA

38 GÓRA KRZYSZTOF

39 GÓRAJ PIOTR

40 GREGORCZYK-FAC AGNIESZKA

41 GRZYBOWSKA ELŻBIETA

42 HRYCIUK EWELINA

43 HUDEMOWICZ WŁODZIMIERZ

44 IZBICKA MAGDALENA

45 IZBICKI ŁUKASZ

46 KAŁASKA JERZY

47 KAMIŃSKI KAMIL

48 KLIMOWICZ JOLANTA

49 KŁYSZEJKO PAULINA

50 KOLANKOWSKA ANITA

51 KONDRACKI KRZYSZTOF

52 KOTOWODA ROMUALD

53 KOWAL DANUTA

54 KOWALKOWSKI MAREK

55 KRANCBERG ALEKSANDRA

56 KRAWCZYK JOLANTA

57 KRÓL ALEKSANDRA

58 KRÓL-WLEKLIK MARTA

59 KRYSIŃSKA MAGDALENA

60 LAZUREK ELŻBIETA

61 LEMPKE MARTA

62 LEŚKIEWICZ-SZKOPAŃSKA AGNIESZKA

63 LEWANDOWSKA-PACHECKA SYLWIA

64 LEWANDOWSKI DARIUSZ

65 LIDKE-KRAWCZYK AGNIESZKA

66 LIPIŃSKI PIOTR

67 ŁUBISZ GRAŻYNA

68 ŁUKSZA-BICKA ANNA

69 ŁUSZCZYK PATRYCJA

70 MAJEWSKA MAGDALENA

71 MAJEWSKI GRZEGORZ

72 MAKULSKA-NOWAK HELENA

73 MALINOWSKI MAREK

74 MARANDA-MAŁYSKA KATARZYNA

75 MARCZAK GRAŻYNA

76 MATAN ANNA

77 MATEJSKA DOROTA

78 MATERKA BEATA

79 MATYJASZEK STANISŁAW

80 MERKS PIOTR

81 MIASTKOWSKI ŁUKASZ

82 MIERZEJEWSKA AGNIESZKA

83 MIKULEC DOMINIKA

84 MŁYNARCZYK ALINA

85 NAMYSŁOWSKA ALICJA               (rezygnacja)

85 SOBCZAK SŁAWOMIR                  (w miejsce os. rezygnującej)

86 NOWAKOWSKA SEWERYNA

87 OGONOWSKA MARIOLA

88 OLSZEWSKI ADAM

89 OSMOLSKA-WIŚNIEWSKA MONIKA

90 PAPAJ MAREK

91 PETERSON PAWEŁ

92 PIETRASIŃSKI WITOLD

93 PIOTROWSKI PAWEŁ

94 PŁAWSKA ANNA

95 POKOROWSKA JOLANTA

96 POMORSKA EWA

97 POPŁAWSKA-BRZOZOWSKA EWA

98 RACZKOWSKA MAŁGORZATA

99 RADECKA JOLANTA

100 RAK BENEDYKT

101 SAMEK-BARAN ILONA

102 SKIBA MIROSŁAWA

103 SMÓŁKOWSKA DOROTA

104 SOBIECKA-SISICKA ZOFIA

105 SOBSKI SEBASTIAN

106 SOBUŚ BEATA

107 STECKIEWICZ-BARTNICKA EWA

108 SULIŃSKA DOROTA

109 SYGITOWICZ GRAŻYNA

110 SZARPAK KINGA

111 SZCZUR JERZY

112 SZELACHOWSKA MAŁGORZATA

113 SZELIGOWSKA IZABELA

114 SZKOPAŃSKI WOJCIECH

115 SZLUFIK KAROL

116 SZYDA MIROSŁAW

117 SZYMAŃSKA JOANNA

118 ŚLIWA SŁAWOMIR

119 ŚWIGONIAK KRZYSZTOF

120 TARNOWSKA EWELINA

121 TOMASZEWSKA KRYSTYNA

122 TURCZYŃSKI ROMUALD

123 TURYK MARIA

124 TYRCHA ANNA

125 TYRCHA PIOTR

126 UCHIMIAK TOMASZ

127 WARYSZAK SŁAWOMIR

128 WERESIŃSKI ŁUKASZ

129 WIELGOSZ AGNIESZKA

130 WIELGOSZ GRZEGORZ

131 WIŚNIEWSKI MARCIN

132 WITKOWSKI MARIAN

133 WYSOKI ŃSKA DOROTA

134 ZDUNOWSKA-GERYK ANNA

135 ZERHAU MIKOŁAJ

136 ZIELIŃSKA-PISKLAK MONIKA

137 ŻABIŃSKI JERZY

138 ŻEGOTA MAKSYM

139 ŻELAZNA MARIA

 

W dniach 27-29 XI 2015 obradował XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy  OIA w Warszawie. W trakcie obrad, Zjazd dokonał wyboru organów Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na lata 2015-2019

2)Okręgowa Rada Aptekarska

1.mgr farm. Michał Byliniak (Prezes)

2.mgr farm. Adam Borowy

3.mgr farm. Małgorzata Chmielak

4.dr n. farm. Justyna Długokęcka-Licbarska

5.mgr farm. Jakub Dorociak (Z-ca Prezesa)

6.mgr farm. Emilia Gąsińska

7.mgr farm. Agnieszka Gregorczyk-Fac

8.dr n. farm.  Łukasz Izbicki

9.mgr farm. Jerzy Kałaska

10.mgr farm. Jolanta Krawczyk

11.mgr farm. Dariusz Lewandowski

12.mgr farm. Piotr Merks

13.mgr farm. Dorota Smółkowska (Sekretarz)

14.mgr farm. Sebastian Sobski

15.mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka (Z-ca Prezesa)

16.mgr farm. Wojciech Szkopański (Z-ca Prezesa)

17.mgr farm. Piotr Tyrcha

18.mgr farm. Łukasz Weresiński

19.mgr farm. Marcin Wiśniewski

20.mgr farm. Marian Witkowski (Skarbnik)

21.mgr farm. Mikołaj Zerhau

22.dr n. farm. Jerzy Żabiński (Sekretarz)

 


3)Okręgowa Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY

mgr farm. Grzegorz Wielgosz   

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

1.mgr farm. Ewa Dobrosielska

SEKRETARZ

1.mgr farm. Romuald Turczyński

Członkowie Komisji

1.mgr farm. Aldona Gołacka

2.mgr farm. Krzysztof Kondracki

3.mgr farm. Danuta Kowal

4.mgr farm. Ewa Pomorska

 

4)Okręgowy Sąd Aptekarski

PRZEWODNICZĄCA SĄDU


mgr farm. Anna Chmielecka


Z-CY PRZEWODNICZĄCEJ SĄDU

1. mgr farm. Magdalena Falkowska

2. mgr farm. Agnieszka Głowacka

3. mgr farm. Dorota Sulińska 

Członkowie Sądu

1.mgr farm. Ewa Cielemęcka-Zajdel

2.mgr farm. Grażyna Czuba

3.mgr farm. Klaudiusz Gajewski

4.mgr farm. Jolanta Klimowicz

5.mgr farm. Romuald Kotowoda

6.mgr farm. Elżbieta Lazurek

7.mgr farm. Łukasz Miastkowski

8.mgr farm. Mariola Ogonowska

9.mgr farm. Ewa Popławska-Brzozowska

10.mgr farm. Małgorzata Szelachowska

11.mgr farm. Izabela Szeligowska

12.mgr farm. Joanna Szymańska

13.mgr farm. Krzysztof Świgoniak

14.mgr farm. Krystyna Tomaszewska

15.mgr farm. Maria Turyk

16.mgr farm. Tomasz Uchimiak

 

5)Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

OROZ

mgr farm. Grażyna Marczak 

Z-cy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: 

1.mgr farm. Marta Borowa

2.mgr farm.  Joanna Czerkawska

3.mgr farm. Anna Łuksza-Bicka

4.mgr farm Agnieszka Mierzejewska

5.mgr farm Dominika Mikulec

6.mgr farm Agnieszka Wielgosz

7.mgr farm Anna Zdunowska-Geryk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-06-15 11:32:45 | Data modyfikacji: 2017-07-14 13:05:54.
Data wprowadzenia: 2011-06-15 11:32:45
Data modyfikacji: 2017-07-14 13:05:54
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
ul. ul. Długa 16
00-238 Warszawa
Prezes
Michał Byliniak
Kontakt:
Tel: (+48 22) 635-45-54
Fax: (+48 22) 635-72-27
e-mail: warszawa@oia.pl